Dịch vụ

Dịch vụ chăm sóc toàn diện và nhanh chóng

Bảo trì & dịch vụ

Các dịch vụ bảo trì toàn diện của THIẾT BỊ TÂN TIẾN đảm bảo hiệu suất và tính linh hoạt tối đa cho máy đóng gói của bạn. Chúng tôi cung cấp dịch vụ bảo trì dự phòng cũng như triển khai dịch vụ ngay cả trong trường hợp đột xuất.

Learn More

Đại tu

Để chống lại sự hao mòn tự nhiên của từng nhóm thiết bị và để đáp ứng các nhu cầu hiện tại trên thị trường, THIẾT BỊ TÂN TIẾN thực hiện các cuộc đại tu cần thiết trên các máy đóng gói của bạn.

Learn More

Phụ tùng thay thế

Mạng lưới dịch vụ toàn cầu THIẾT BỊ TÂN TIẾN đảm bảo việc cung cấp trên diện rộng phụ tùng thay thế chính hãng cho tất cả các máy đã lắp đặt – và nhờ đó đảm bảo hiệu suất cũng như mức độ sẵn sàng làm việc tối đa của máy.

Learn More

Cải tiến bổ xung

Để có thể hoàn thành những nhiệm vụ mới và đáp ứng được nhu cầu thị trường, các hệ thống máy đóng gói hiện tại đều có thể được cải tạo hoặc nâng cấp bởi THIẾT BỊ TÂN TIẾN RetrofitTM. Vì vậy, bạn vẫn có thể dùng hệ thống máy sẵn có để tiếp tục sản xuất với tính cạnh tranh cao.

Learn More