Hỗ trợ

Chúng tôi luôn sát cánh với quý khách hàng trong toàn bộ vòng đời của máy. Chúng tôi cung cấp dịch vụ nghiên cứu / phát triển các giải pháp đóng gói mới cũng như đào tạo người sử dụng máy tùy theo nhu cầu khách hàng, bảo trì máy móc và cải tạo hệ thống máy đóng gói có sẵn của quý khách cho phù hợp với các nhiệm vụ mới và nhu cầu mới của thị trường.